Khoảng cách d tính bằng centimét (cm) bằng khoảng cách d tính bằng milimét (mm) chia cho 10:

d (cm) = d (mm) / 10

Ví dụ:

Chuyển đổi 30 milimet sang cm:

d (cm) = 30/10 = 3cm

*
biện pháp đổi milimet sang cm" width="688">

Mời độc giả cùng với top lời giải đọc thêm về milimet và cm qua nội dung bài viết dưới đây.

1. Milimet là gì?

Một milimet (viết tắt là mm) là một khoảng cách bằng 1/1000 mét.

Trong hệ đo lường và thống kê quốc tế, milimét là đơn vị chức năng đo được suy ra từ đơn vị cơ bản mét theo tư tưởng trên.

Chữ mili (hoặc trong viết tắt là m) viết liền trước những đơn vị trong hệ giám sát quốc tế để chỉ rằng đơn vị chức năng này được chia cho 1000 lần.

Tiếng Việt còn gọi đơn vị chức năng này là ly hoặc ly tây.

2. Cm là gì?

Centimet là đơn vị chức năng đo chiều nhiều năm trong hệ mét.

*

Tiếng Việt còn được gọi đơn vị này là phân tây.

Trong hệ giám sát và đo lường quốc tế, xentimét là đơn vị chức năng đo được suy ra từ đơn vị chức năng cơ bản mét theo khái niệm trên.

Chữ xenti (hoặc trong viết tắt là c) viết ngay lập tức trước những đơn vị vào hệ đo lường quốc tế nhằm chỉ rằng đơn vị này bằng đơn vị chức năng gốc phân tách cho 100. 

Cách thay đổi Milimet quý phái Centimet

1 mm bởi 0,1 cm:


1 milimet = 0,1 cm

Khoảng cách d tính bằng centimét (cm) bằng khoảng tầm cách d tính bằng milimét (mm) phân chia cho 10:

d (cm) = d (mm) / 10

Ví dụ:

Chuyển thay đổi 30 mm sang cm:

d (cm) = 30/10 = 3cm

Bảng thay đổi từ milimét sang centimet

Milimet (mm)

Centimet (cm)

0,01 mm0,001 cm
0,1 mm0,01 cm
1 mm0,1 cm
2 mm0,2 cm
3 mm0,3 cm
4 mm0,4 cm
5 mm0,5 cm
6 mm0,6 cm
7 mm0,7 cm
8 mm0,8 cm
9 mm0,9 cm
10 mm1 centimet
20 mm2 cm
30 mm3 cm
40 mm4 cm
50 mm5 cm
60 mm6 cm
70 mm7 cm
80 mm8 cm
90 mm9 cm
100 mm10 cm