1. “Be my guest” là gì?

“Guest” có nghĩa là khách. Vậy, “be my guest” dịch tiếp giáp theo nghĩa của từng từ là “là khách của tôi” cùng được phát âm theo giờ đồng hồ Việt là “cứ tự nhiên”. Bạn có thể dùng nhiều từ này khi bạn chất nhận được ai đó có tác dụng hoặc sử dụng cái gì đó.

2. Ví dụ

Ví dụ 1:

– Can I try out your new car?


-Be my guest.

(Dịch: “Tôi rất có thể thử xe ô tô mới của người tiêu dùng không?” – “Được nhé!”)

*

Ví dụ 2:

– Can I use your toilet, please?


– Be my guest.

Đây cũng là một ví dụ về ngữ cảnh thực hiện cụm trường đoản cú này. Hoàn toàn có thể dịch đoạn hội thoại trên như sau:

– Tôi rất có thể sử dụng công ty vệ sinh của chúng ta chứ?

– Cứ từ bỏ nhiên.

Ví dụ 3: Labour leader Ed Miliband has challenged the Conservatives lớn a debate about leadership and character, and said lớn them: “Be my guest”.

Tạm dịch: 

Lãnh đạo đảng Lao hễ Ed Miliband đã thách thức đảng hủ lậu trong một cuộc tranh biện về đức tính của bạn lãnh đạo cùng chí khí và nói với bọn họ rằng: “Cứ tự nhiên”.


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landingpage for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result