*

1. "Behind the Scenes" tức thị gì?

Behind the scenes tức là phía sau cảnh quay/ sảnh khấu, cánh gà, cụm từ này có nghĩa trơn là ngơi nghỉ hậu trường, kín, túng mật.

Example :

+ If something happens behind the scenes, it happens without most people knowing about it, especially when something else is happening publicly.

nếu như điều gì đó xảy ra sống hậu trường, nó sẽ xảy ra mà đa số mọi người đều lần khần về nó, nhất là khi điều nào đó khác đang diễn ra công khai.

+ The programmer sits behind the scenes & writes code to generate a changing world which the viewer may experience.

lập trình viên ngồi sau hậu trường với viết mã để tạo thành một thế giới đang biến hóa mà bạn xem có thể trải nghiệm.

+ When they did not, he took few public chances, preferring instead lớn work subtly, which usually meant slowly, behind the scenes or not at all.

+ This part is comprehensive, well illustrated by examples and has some interesting digressions which help the reader understand what is going on behind the scenes.

Phần này là toàn bộ, được minh họa ví dụ bằng các ví dụ cùng có một số trong những điểm lạc đề độc đáo giúp fan đọc gọi được đầy đủ gì đang diễn ra phía sau hậu trường.

2. Nghĩa của tự “BEHIND”


PHÓ TỪ

behind /bɪ.ˈhɑɪnd/

- Sau, sinh hoạt đằng sau. + khổng lồ stay behind — làm việc lại đằng sau+ to fall behind — rớt lại đằng sau+ to lớn look behind — chú ý lại đằng sau

- Chậm, trễ.+ to be behind with (in) one"s work — chậm trễ trong công việc+ to lớn be behind with (in) one"s payments — thanh toán giao dịch chậm

GIỚI TỪ

behind /bɪ.ˈhɑɪnd/

- Sau, sống đằng sau.+ behind the door — ẩn dưới cửa+ to vị something behind someone"s back — làm đồ vật gi sau sống lưng ai+ behind the scenes — (nghĩa bóng) làm việc hậu trường, kín, bí mật+ behind time — chậm rì rì giờ, muộn, trễ

- Kém.+ he is behind other boys of his class — nó kém những trẻ khác thuộc lớp 

+ behind the times: Cũ kĩ , cổ lỗ.

+ khổng lồ go behind someone"s words: tìm hiểu động cơ của ai, tìm hiểu ẩn ý của ai.

DANH TỪ

behind /bɪ.ˈhɑɪnd/

- (Thông tục) Mông đít.

bên trên là phiên âm quốc tế để các bạn cũng có thể nhìn và đọc theo phiên âm hoặc các chúng ta cũng có thể sử dụng phần nhiều cuốn tự điển online nhằm nghe được giải pháp phát âm trực tiếp và luyện tập để sở hữu cách phạt âm chuẩn ‘tây’ duy nhất nhé!