Home»Gifted - Talented Tests » Grades 10-12 » Toefl » Toeic » University Entrance Exam» Blame Và giải pháp Dùng
*

Tiếp theo chăm đề Luyện Thi Đại Học, Tôi trình diễn tiếp phương pháp dùng "Blame". Phần này không những dành cho chúng ta luyện thi Đại Học mà lại nó còn bổ ích cho những các bạn luyện thi học viên Giỏi, thi Toefl, tốt thi Toeic.

Bạn đang xem: Blame đi với giới từ gì

Bạn sẽ xem: Blame đi cùng với giới từ gì

Blame (for)(v)/ bleɪm / - lớn think or say thatsomebody/something is responsible for something badai đó/cái gì đó về một việclàm không nên trái.Blame (n)/ bleɪm / - responsibility for amistakeor for something bad: chịu trách nhiệm chomột phạm tội nào đó.+ blamesomebody/something (for something): đỗ lỗi cho ai đó/cái gì đó về việc gì đó, tại sao gây ra.Ex: She doesn"t blame anyone for her father"s death: Côta ko đỗ lỗi cho bất kể ai về tử vong của thân phụ cô ta.Ex: Police are blaming the accident ondangerous driving: công an cho rằng vụ tai nạn đó là do láixe ẩu.+ Don"tblame me(informal) ~used to lớn advise somebody not lớn dosomething, when you think they will vị it despite your advice.

Xem thêm: Nhiếp Ảnh Gia Na Sơn Và Bí Mật Sau Mỗi Bức Ảnh, Nhiếp Ảnh Gia Na Sơn: Tôi Là Người Đa Tình

Ex:Call her if you like, but don"t blameme if she"s angry. ưa thích thì cứ hotline đi, nó mà lại giận thì đừng gồm trách tớ nhé. + I don"t blame you/her, etc. (for doing something) (informal) ~usedto say that you think that what somebody did was reasonable và the right thingto do.Ex:‘I just slammed the phone down when hesaid that.’ ‘I don"t blame you!’ Tôi đập điện thoại xuống bàn khi nghe đến hắn nóihắn ko trách tôi.Ex: Ifyou thua thảm your job, you"ll only have yourself khổng lồ blame. Nếu khách hàng mất câu hỏi thì tựtrách bạn dạng thân bản thân thôi.+ Put/lay/pin/place the blame (for something) onsomebody ~ blame someone, especially forsomething that is not their fault: đỗ vượt tội cho những người khác.BLAME: If someone causes somethingbad, you can say that it is their fault or that they are to blame. FAULT: Use “fault” to mean somethingthat is wrong with a machine or a system, or something that you could criticizeabout a person or thing.MISTAKE: Use “mistake” to mean somethingthat is wrong in someone’s grammar, spelling, calculations, decisions etc.Love khổng lồ hear what you think!
*

*

*

Post a Comment♥ You are highly recommended to lớn use Google or Facebook accounts lớn jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to kiểm tra on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box lớn keep tracking your phản hồi replies. ♥ cốt truyện to be shared - if you want to mô tả any of your own thoughts lớn this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!Have a good one!