Bottom line là tự vựng tiếng Anh được dùng để chỉ số liệu cuối của việc kinh doanh. Theo đó, bottom line được dùng làm chỉ bài toán lỗ giỏi lãi của doanh nghiệp. Nói một phương pháp ngắn gọn, bottom line có nghĩa là kết quả sale sau thuế hay có cách gọi khác là thu nhập ròng/lợi nhuận ròng.


Bottom line là trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh mang các nghĩa không giống nhau. Nó có thể được phát âm là hiệu quả kinh doanh sau thuế, điểm mấu chốt, điểm chủ đạo hay dòng bên dưới cùng.

Bottom line là gì?

Bottom line là trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh được dùng để làm chỉ số liệu cuối của việc kinh doanh. Theo đó, bottom line được dùng để làm chỉ bài toán lỗ giỏi lãi của doanh nghiệp. Nói một phương pháp ngắn gọn, bottom line có nghĩa là kết quả sale sau thuế hay nói một cách khác là thu nhập ròng/lợi nhuận ròng.

Ngoài ra, bottom line còn được gọi với nghĩa là vấn đề mấu chốt, điểm cốt yếu hay dòng phía dưới cùng.

Tiếp tục nội dung bài bác viết, hãy cùng công ty chúng tôi tìm phát âm về công dụng kinh doanh sau thuế là gì? giải pháp sử dụng công dụng kinh doanh sau thuế như vậy nào?

*
*

Kết quả kinh doanh sau thuế (Bottom line) là gì?

Kết quả marketing sau thuế, trong giờ đồng hồ Anh được call là Bottom line đề cập mang đến thu nhập, lợi nhuận, thu nhập cá nhân ròng hoặc thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) của một công ty.

Kết quả kinh doanh sau thuế có ý nghĩa sâu sắc rất đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp. Nó không chỉ có phản ánh công dụng sản xuất tởm doanh của khách hàng mà còn đóng góp thêm phần giúp doanh nghiệp bao gồm những kế hoạch và chuyển động kinh doanh tương xứng để tăng thu nhập cho công ty.

Đa số các doanh nghiệp đều cải thiện kết quả marketing sau thuế của mình thông qua đồng thời hai phương pháp sau: (i) tăng lệch giá (nghĩa là sản xuất tăng trưởng hàng đầu) và nâng cấp hiệu quả (hoặc giảm giảm đưa ra phí).

Kết quả marketing sau thuế (Lợi nhuận ròng) được khẳng định theo công thức sau:

Lợi nhuận ròng rã = Doanh thu bán hàng – tổng bỏ ra phí

Trong đó, doanh thu bán hàng = giá cả (của sản phẩm) x số lượng đã bán.

Tổng đưa ra phí bao hàm chi tổn phí nhân công, nguyên vật liệu, chi phí cho nhiệm vụ thuế và những nghĩa vụ tài chính khác.

Sử dụng công dụng kinh doanh sau thuế như vậy nào?

Kết quả sale sau thuế, hoặc thu nhập cá nhân ròng, của một doanh nghiệp không đưa từ kỳ kế toán tài chính năm này sang trọng kỳ kế toán tài chính năm không giống trên report kết quả kinh doanh. Những bút toán kế toán được tiến hành để đóng toàn bộ các tài khoản tạm thời bao hàm tất cả những tài khoản doanh thu và chi tiêu vào cuối kỳ. Khi đóng những tài khoản này, các khoản thu nhập ròng được đưa thành lợi nhuận giữ lại lại, hiện hữu trên bảng bằng phẳng kế toán.

Từ đây, một công ty rất có thể chọn sử dụng hiệu quả kinh doanh sau thuế theo các cách khác nhau. Theo đó, hiệu quả kinh doanh rất có thể được thực hiện để xây dựng thanh toán cho những cổ đông như một đụng lực để duy trì quyền sở hữu; khoản thanh toán giao dịch này được gọi là cổ tức. Ngoài ra, hiệu quả kinh doanh sau thuế có thể được thực hiện để thâu tóm về cổ phiếu cùng rút vốn về.

Hơn hết, tác dụng kinh doanh sau thuế thường được những doanh nghiệp sử dụng để đầu tư vào các hoạt động sản xuất ghê doanh, như phát triển sản phẩm, mở hễ địa bàn marketing hoặc những phương thức đầu tư khác để nâng cao tình hình hoạt động của doanh nghiệp.