Tào Tháo là một trong những nhà thiết yếu trị, quân sự chiến lược kiệt xuất thời Tam Quốc, bởi thế ở bên cạnh ông có khá nhiều đại mãnh tướng mạo trung can nghĩa đảm giúp ông thiết kế xây dựng đại nghiệp.
theo dõi trên
*

Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn trường đoản cú Nguyên Nhượng, là tín đồ Tiếu làm việc Bái Quốc. Ông là danh tướng tá thời cuối Đông Hán, trong những công thần khai quốc bên Tào Ngụy thời Tam Quốc. Hạ Hầu Đôn là trong những tướng sĩ theo Tào toá sớm nhất, thuộc Tào tháo chinh chiến tương đối nhiều năm.

Ông hết sức được Tào cởi tín nhiệm, thường đảm nhiệm tiên phong, dẫn đầu lực lượng xông trộn trận mạc. Hạ Hầu Đôn được coi là Quan Vũ của Tào Ngụy, được xưng là Thần Quân, bạn duy duy nhất được phép đi phổ biến xe chiến mã với Tào Tháo, một vinh dự mà ngay đến những trợ thủ như Điển Vi cũng không có được.

Trương Liêu

Trương Liêu

Trương Liêu trường đoản cú Văn Viễn là người Mã Ấp, Nhạn Môn. Ông từng thao tác cho Đinh Nguyên, Đổng Trác và Lữ Bố. Sau trận chiến Hạ Bì new quy thuận Tào Tháo, biến chuyển danh tướng mạo trứ danh, chiến công lẫy lừng.

Đặc biệt là trong trận chiến Hợp Phỉ năm con kiến An thiết bị 20, Trương Liêu dẫn 800 tướng mạo sĩ tiến công 10 vạn đại quân của Tôn Quyền, khiến cho các tướng mạo sĩ Đông Ngô kinh hoàng, Tôn Quyền chút nữa bị bắt sống, tín đồ Giang nam giới nghe chuyện đa số khiếp vía, "trẻ con nghe tên Trương Liêu thì không đủ can đảm khóc" đã trở thành một điển tích của nhân gian.

Trương Cáp

Trương Cáp.

Trương Cáp từ bỏ Tuấn Nghệ. Vào cuối thời Đông Hán, Trương Cáp gia nhập vào khởi nghĩa Khăn Vàng, sau quy phục ký kết Châu mục Hàn Phức, làm tư Mã quân. Năm 191, Hàn Phức bị Viên Thiệu đánh bại, Trương Cáp dẫn binh đầu mặt hàng quy thuận Viên Thiệu. Trương Liêu tiếp đến công phá Công Tôn Toản, lập được chiến công cùng thăng cấp cho lên có tác dụng Ninh Quốc Trung lang tướng.

Trong trận chiến Quan Độ, Trương Cáp những lần bày mưu với khuyên Viên Thiệu tuy thế ông ta không nghe lời. Trận Ô Sào đại bại, Trương Cáp bị Quách Đồ gièm pha. Viên Thiệu vốn thiếu hụt quyết đoán tin lời Quách Đồ bao gồm ý hại Trương Cáp, dẫn đến sự việc Trương Cáp chạy sang đầu quân đến Tào Tháo.

Từ đó trong tương lai Trương Cáp cùng Tào toá công Ô Hoàn, phá Mã Siêu, giáng Trương Lỗ, lập công liên tục. Đến lúc Tào Phi xưng đế, đem Trương Cáp làm cho Tả tướng Quân, phong Cáp có tác dụng Mạo hầu, nhận lệnh cùng Tào Chân công tiến công rợ Hồ, An Định, sau còn cùng Hạ Hầu Thượng vây tấn công Giang Lăng.

Đặc biệt là Công Nguyên 228, Trương Cáp thuộc Tào Chân kháng đỡ Gia cát Lượng sinh hoạt phía Tây, vượt mặt quân Thục nghỉ ngơi Nhai Đình, buộc địch phải rời khỏi Hán Trung. Đến năm Công Nguyên 231, ông dẫn quân đuổi tấn công quân Thục thì bị trúng thương hiệu tử trận. Trương Cáp là 1 đại tướng khiến Lưu Bị với Gia cat Lượng buộc phải kiêng sợ.

Hứa Chử

Hứa Chử

Hứa Chử trường đoản cú là Trọng Khang, bạn Tiêu Huyện. Ông được biểu đạt là thân cao tàm thước, eo rộng lớn mười vòng gang. Từ sau khoản thời gian Điển Vi tử trận, ông đa phần phụ trách công việc bảo đảm an toàn Tào Tháo. Trong trận đánh Quan Độ, lúc phát hiện tại Từ Tha có âm mưu hành mê thích Tào Tháo, hẹn Chứ ra tay giết mổ sạch trường đoản cú Tha cùng phần nhiều thích khách.Trong trận Vị Thủy, hứa Chử sở hữu trọng tiếp giáp mũ sắt, che chở cho Tào tháo dỡ khỏi mưa tên, góp Tào tháo sang sông an toàn. Lúc Tào tháo dỡ qua đời, hứa Chử khóc cho thổ huyết. Sau đó Hứa Chử theo phục vụ nam nhi Tào túa là Tào Phi. Ông được phong là Vạn Tuế đình hầu. Đến thời Ngụy Minh Đế Tào Tuấn, ông được phong là Mâu mùi hương hầu. Không lâu sau thì hứa hẹn Chử căn bệnh mất, được phong là Tráng hầu.

Tào Nhân

Tào Nhân

Tào Nhân tự vẫn Hiếu, fan huyện Tiếu, Phái Quốc, là em thuộc họ của Tào Tháo, một danh tướng mạo của Tào Ngụy thời Tam Quốc. Sau thua kém ở trận đánh Xích Bích, Tào Nhân trấn thủ làm việc Giang Lăng ngăn chặn lại Chu Du rộng một năm.

Năm 211, Tào Nhân thâm nhập chiến dịch trấn áp các thế lực cát cứ Tây Lương của Mã rất và Hàn Toại. Trong trận Đồng quan tiền ông đã chỉ huy quân sĩ bảo vệ ải Đồng quan tiền trước các cuộc tấn công của Tây Lương, tạo điều kiện cho thắng lợi của quân Tào.

Trong cuộc chiến Tương Phàn, Tào Nhân chặn đứng các cuộc tấn công của quan tiền Vũ, cùng với Từ Hoảng giải vây khiến cho Quan Vũ yêu cầu rút lui. Sau thời điểm nhà Ngụy lập quốc, Tào Nhân được phong có tác dụng Xa né tướng quân, sau biến thành Trần Hầu thống trị quân sự tởm Châu, Dương Châu với Ích Châu. Sau này ngày càng được Tào Phi trọng dụng phong làm cho Đại tứ mã. Năm 223 Tào Nhân tắt thở ở tuổi 55, được truy tìm phong là Trung Hầu.

Từ Hoảng

Từ Hoảng.

Từ Hoảng từ bỏ Công Minh, fan Dương quận. Lúc đầu ông là chỉ đạo kỵ binh của lực lượng Dương Phụng, sau khi Dương Phụng bị đại quân Tào cởi đánh bại, tự Hoảng new đi theo Tào dỡ trải qua hết sức nhiều trận chiến như quan liêu Độ, Xích Bích, Hán Trung, quan Trung với lập được không hề ít đại công, nhất là đánh bại quan Vũ trong cuộc chiến Tương Phàn.

Khi tự Hoảng dẫn quân về trại, đích thân Tào Tháo ra bên ngoài thành để tiếp tiếp. Thấy quân của trường đoản cú Hoảng răm rắp nghiêm chỉnh, Tào toá khen rằng:"Từ tướng tá quân thiệt có phong cách như Chu Á Phu". Sau khoản thời gian Tào Phi xưng đế, tự Hoảng được gia công Hữu tướng mạo quân. Công Nguyên 227, từ Hoàng căn bệnh mất, và cũng rất được phong gọi là Tráng Hầu.

Vu Cầm

Vu Cầm

Vu vậy tự Văn Tắc, là 1 võ tướng vào thời gian cuối thời Đông Hán. Trước là tuỳ thuộc của Bào Tín, sau được tiến cử mang lại Tào Tháo. Trong những lúc Trương Tú chế tạo ra phản tập kích Tào Tháo khiến cho quân Tào láo lọan, Vu Cấm không rất nhiều trừng vạc Thanh Châu Binh, đồng thời còn lập trại kháng giặc. Điều này khiến Tào tháo dỡ rất chấp thuận ví Vu Cầm như các danh tướng mạo thời xưa.

Kiến An năm đồ vật 24 trong trận chiến Phan Thành, Vu Cầm vì không thông đạt địa hình mà bại trận đầu mặt hàng Quan Vũ. Tiếp đến Vu cố gắng bị áp giải từ khiếp Châu giao mang đến Đông Ngô. Đến năm Hoàng Sơ sản phẩm hai thì được Tôn Quyền thả về Ngụy. Trường hợp như năm đó Vu thế không đầu hàng Quan Vũ thì có lẽ danh giờ đồng hồ của ông đã vinh quang hơn rồi.

Điển Vi

Điển Vi.

Điển Vi là fan Kỷ Ngô quận Trấn Lưu. Ông là 1 trong những mãnh tướng của Tào túa thời cuối Đông Hán. Điển Vi có tướng mạo kiên hùng, sức khỏe hơn người. Ban đầu ông là người của Trương Mạo sau mới đi theo Tào Tháo. Trong khi Tào cởi chinh phân phát Lữ bố bị bao vây tam hướng, chính sự trí lực và quả cảm của Điển Vi vẫn giải vây giúp Tào Tháo, lập được đại công, được Tào tháo dỡ phong có tác dụng Đô Úy, hộ vệ bên cạnh.

Kiến An năm lắp thêm hai (Công Nguyên 197), Trương Tú làm phản Tào Tháo, Điển Vi một mình chống lại bội nghịch quân bảo đảm Chủ công, thịt chết tương đối nhiều kẻ địch, nhưng cuối cùng vì kẻ thù vây hãm thừa đông mà lại tử trận.

Mặc dù cơ hội đó Tào tháo mất cả nhỏ trưởng và cháu nội tuy thế chỉ than khóc rằng:"Ta mất một nhỏ trưởng, một cháu yêu, cũng không quá đau xót, chỉ tiếc thương Ðiển Vi nhưng thôi". Thậm chí là một năm sau thời điểm Tào Thào dẫn binh đi qua cố địa vẫn không nuốm được nước mắt nhưng khóc lớn, lệnh chiến binh dừng quân, lập tế vong hồn Điển Vi. Giả dụ Điển Vi không bị tiêu diệt quá sớm, chắc chắn là sử sách sẽ có thêm các thành tựu của ông hơn.