Hôm trước những con đã có được học bài bác chia đến số tất cả một chữ số. Trong buổi học tập hôm nay, các con sẽ làm cho quen với cách giải toán lớp 4 dạng bài xích chia mang lại số tất cả hai chữ số. đứng top lời giải sẽ giúp các con tò mò về bí quyết giải dạng bài xích này, tiếp nối chúng mình cùng luyện tập nhé!

*

1. Ôn tập bí quyết chia mang lại số có một chữ số 

*

Thực hiện nay phép phân chia theo máy tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- 2 phân chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 1, 1 không phân tách được mang lại 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

- Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

- Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia cho số tất cả 2 chữ số


2.1. Ví dụ 1. Phép chia không tồn tại số dư

*

Thực hiện phép phân tách theo thiết bị tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- đôi mươi chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

- Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

- Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép phân chia hết.

2.2. Lấy ví dụ như 2. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện nay phép chia theo thiết bị tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- 51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

- Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

- Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

- Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3. Dìm xét phép phân tách cho số gồm 2 chữ số

Những lưu ý khi triển khai phép chia số gồm hai chữ số

- Phép phân tách hết là phép chia bao gồm số dư bằng 0

- Phép chia tất cả dư là phép chia có số dư khác 0

- Phép chia tất cả dư thì số dư luôn nhỏ dại hơn số chia

2.4 video bài giảng chia cho số có hai chữ số

3. Ôn tập mặt hàng và lớp bên trong số từ nhiên 

*

- Hàng đơn trăm, hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp solo vị

- hàng ngàn nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Các dạng toán liên quan đến phân tách cho số gồm 2 chữ số

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà hàng ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi bao gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài xích giải

Bài 1:

*

- 36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

- Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*


- 53 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

- Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

- Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân chia hết

*

- 205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bởi 61

- Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

- Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết

*

- 168 chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bằng 0

- 0 phân chia 56 bằng 0, viết 0

- Hạ 84 phân tách 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bằng 28

- Hạ 0 được 280 chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Bài 2:

*

- 56 phân chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

- Hạ 9 được 219 phân chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia có số dư

*

- 205 phân tách 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

- Hạ 2 được 252 phân tách 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư

*

- 228 phân tách 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

- Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bằng 34

- Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia tất cả số dư

*

- 459 phân chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bởi 3

- 3 không chia được mang lại 57 viết 0

- Hạ 47 được 347 phân chia 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bởi 5

- Hạ 6 được 56 phân tách 57 không chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

- thực hiện biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cộng trừ sau

- Biểu thức chỉ có phép nhân, phân chia thì thực hiện thứ tự từ trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 250 tá trứng

Bài học tập về cách giải toán lớp 4 dạng bài xích chia mang đến số tất cả hai chữ số sẽ kết thúc, những con đã nhận biết được dạng bài, phương pháp tính giá trị cùng vận dụng kỹ năng giải những bài biểu thức tất cả chứa một chữ. Chúc những con chuyên ngoan học giỏi. Ngoài bài học kinh nghiệm này, Top giải thuật còn rất nhiều nhiều bài học kinh nghiệm hay tương quan đến các dạng toán lớp 4. Hãy đăng ký để biến đổi thành viên của Top giải mã để nhận những tài liệu hay. Hẹn chạm chán lại các con ở những bài học tiếp theo!