*

các chủ trương công tác lớn
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tế và ghê nghiệm
phản hồi - Phê phán

Trong toàn cảnh hiện nay, tác chiến điện tử đã, đang và liên tục là một trong những phương thức tác chiến quan trọng, góp phần quyết định sự thắng, bại vào các cuộc chiến tranh, xung đột. Nhấn thức rõ điều đó, viên Tác chiến năng lượng điện tử dữ thế chủ động triển khai nhất quán các giải pháp, nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an toàn Tổ quốc trong hầu như tình huống.

Hiện nay, trước toàn cảnh thế giới, khu vực vực tình tiết phức tạp, tàng ẩn những bất trắc, cực nhọc lường. Ở vào nước, kề bên sự bất biến về thiết yếu trị, gớm tế, thôn hội, quốc phòng, an ninh, các thế lực thù địch, phản cồn vẫn ráo riết đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng việt nam bằng các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, duy nhất là âm mưu, hành vi đe dọa xâm phạm độc lập, công ty quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ của Tổ quốc liên tiếp gia tăng, đặt ra cho toàn quân nói chung, lực lượng tác chiến năng lượng điện tử nói riêng gần như yêu cầu rất cao. Trên cửa hàng nhận thức đúng thực trạng và chức năng, trọng trách được giao, Đảng ủy, chỉ huy Cục liên tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xúc tiến nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm mục đích xây dựng lực lượng tác chiến năng lượng điện tử “cách mạng, chủ yếu quy, tinh nhuệ, hiện tại đại”, bao gồm sức chiến đấu, năng lực cơ động cao, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong phần nhiều tình huống.

Thủ trưởng bộ Tổng Tham mưu chất vấn phương án tác chiến của cục Tác chiến năng lượng điện tử vào diễn tập MB-17

Thực hiện mục tiêu đã xác định, trước hết, Cục triệu tập lãnh đạo, lãnh đạo kiện toàn tổ chức, biên chế; duy trì nghiêm các cơ chế sẵn sàng chiến đấu, xử lý chiến thắng các tình huống, không nhằm bị động, bất ngờ. Cửa hàng triệt sâu sắc đường lối, ý kiến quân sự, quốc chống của Đảng; bám quá sát xu thế cải tiến và phát triển tác chiến năng lượng điện tử trên gắng giới, khu vực, thời gian tới, Cục triệu tập nghiên cứu, tham mưu mang đến Quân ủy Trung ương, cỗ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng, bổ sung trang bị và tổ chức triển khai tốt hoạt động tác chiến điện tử. Giữa trung tâm là, đẩy mạnh thực hiện Đề án chế tạo lực lượng tác chiến điện tử bí quyết mạng, thiết yếu quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2025 và trong năm tiếp theo; xây dựng nỗ lực trận tác chiến điện tử cân xứng trên từng khu vực vực, địa bàn, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm; kiện toàn cơ quan, đơn vị tác chiến năng lượng điện tử theo phía “tinh, gọn, mạnh”, cơ rượu cồn cao, tương xứng với sự cách tân và phát triển của nhiệm vụ, vũ khí, máy kỹ thuật hiện nay có. Liên tục triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo đảm trang bị tác chiến điện tử giai đoạn 2021 - 2030 và trong những năm tiếp theo, bảo đảm đầy đủ, đúng lúc vũ khí, trang bị cho các nhiệm vụ.

Cùng cùng với đó, Cục liên tiếp nghiên cứu, vậy chắc tình hình, đối tượng người tiêu dùng tác chiến; phương án thực hiện lực lượng tác chiến năng lượng điện tử vào các mô hình tác chiến và chiến tranh technology cao. Trên cửa hàng đó, đúng lúc điều chỉnh, ngã sung, các phương án, kế hoạch, văn kiện chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu; rèn luyện thành thục những phương án tác chiến, cải thiện khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Gia hạn nghiêm chế độ trực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến theo quy định; phân phát huy kết quả hệ thống tự động hóa chỉ huy tác chiến năng lượng điện tử giao hàng công tác chỉ huy, chỉ đạo hoạt cồn tác chiến năng lượng điện tử vào toàn quân. Tổ chức trinh sát nắm chắc tình hình tác chiến năng lượng điện tử những khu vực, địa bàn trọng điểm, tích cực và lành mạnh phát hiện các dấu hiệu năng lượng điện tử để tham dự báo âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các gia thế thù địch, làm phản động, cơ hội chính trị, kịp thời khuyến cáo với cung cấp trên các phương án ứng phó và chủ động sẵn sàng mọi mặt chuẩn bị cơ động lực lượng thâm nhập phòng, kháng “diễn phát triển thành hòa bình”, bạo loàn lật đổ, khủng bố, can thiệp vũ trang bảo vệ các phương châm trọng yếu, những sự kiện thiết yếu trị của Đảng, công ty nước, Quân đội. Phối hợp ngặt nghèo với Quân chủng Hải quân, bộ Tư lệnh công an biển chấm dứt tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn chủ quyền biển, đảo.

Do quánh thù đối tượng huấn luyện tác chiến năng lượng điện tử bao gồm nhiều thành phần lực lượng, Cục chỉ đạo các cơ quan, đối kháng vị liên tiếp nghiên cứu, cập nhật ứng dụng kỹ thuật - công nghệ, nghệ thuật và thẩm mỹ tác chiến năng lượng điện tử trong chiến tranh bảo đảm Tổ quốc với trên núm giới; từ đó, thi công chương trình huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Quá trình huấn luyện, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa phận hoạt động, đối tượng người sử dụng tác chiến, cân xứng với tổ chức triển khai biên chế, sản phẩm hiện có. Trong đào tạo kỹ thuật, chú trọng cải thiện trình độ kỹ thuật siêng ngành, thực hiện thành thuần thục khí tài tác chiến năng lượng điện tử hiện nay có, thống trị được khí tài mới, hiện tại đại; biết vận dụng linh hoạt, sáng chế các kỹ thuật siêng ngành. Triệu tập huấn luyện cho những lực lượng, tuyệt nhất là lực lượng chuẩn bị chiến đấu thuần thục phương án các cấp, biết vận dụng nhuần nhuyễn kỹ thuật vào từng hình thức chiến thuật, loại hình chiến dịch, nhất là giải pháp đặc thù. Tăng cường tổ chức diễn tập, hòa hợp luyện các nội dung giao kèo tác chiến quân, binh chủng; diễn tập 1-1 với tin tức liên lạc, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp; cơ động dã ngoại, đào tạo đêm, đào tạo trên biển, trong đk khí hậu, thời tiết phức tạp, địch sử dụng vũ khí technology cao, chế áp điện tử mạnh. Phối phù hợp với các cơ quan của bộ Quốc phòng, bộ Tổng Tham mưu, những học viện, công ty trường Quân team xây dựng câu chữ chương trình đào tạo và huấn luyện cho các đối tượng người dùng và mở mã ngành huấn luyện và giảng dạy tại các học viện, đơn vị trường Quân đội; lành mạnh và tích cực đề xuất, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tới trường tập, nghiên cứu trong nước và nước ngoài để cải thiện trình độ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng tác chiến điện tử “cách mạng, chủ yếu quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Cùng cùng với đó, Cục tập trung lãnh đạo, lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị chức năng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường công tác bảo đảm chính trị nội bộ; liên tục kiện toàn, bồi dưỡng cải thiện năng lực toàn diện của cung cấp ủy, chỉ đạo các cấp; gia hạn nghiêm nền nếp chế độ, nguyên lý sinh hoạt đảng; chủ động xây dựng, rà soát soát, sửa đổi, bổ sung và tiến hành nghiêm chương trình công tác làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định lãnh đạo các mặt công tác làm việc trọng yếu. Thường xuyên thay đổi phương pháp, phong thái lãnh đạo, lề lối thao tác làm việc của cấp cho ủy, chỉ huy các cấp; triển khai nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở, kéo dài kỷ luật, kỷ cương, không ngừng mở rộng dân chủ, đẩy mạnh trí tuệ bầy đàn trong xây dựng, triển khai triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch kiến tạo lực lượng tác chiến điện tử “cách mạng, chủ yếu quy, tinh nhuệ, hiện tại đại”, đáp ứng yêu cầu, trọng trách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.