Cuộn cảm ghép nối tiếp được mắc tiếp nối với nhau theo kiểu mắc nối tiếp khi các cuộn cảm được mắc xích với nhau dùng phổ biến một dòng điện.


Cuộn cảm ghép thông suốt tạo ra các mạng tinh vi hơn nhưng điện cảm tổng là sự kết hợp của những cuộn cảm riêng rẽ lẻ. Mặc dù nhiên, có một vài quy tắc nhất thiết để kết nối những cuộn cảm mắc tiếp nối hoặc tuy vậy song và đầy đủ quy tắc này dựa trên thực tiễn là ko tồn tại độ hỗ cảm hoặc ghép từ tính giữa những cuộn cảm riêng lẻ. Hãy xem thêm với lgvanquatet.com nhé.


Video cuộn cảm mắc nối tiếp và tuy vậy song

Các Cuộn cảm ghép tiếp liền khi bọn chúng được xâu chuỗi cùng nhau theo một mặt đường thẳng, từ đầu đến cuối. Trong trả lời về Điện trở nối tiếp, chúng tôi đã thấy rằng các giá trị khác biệt của những điện trở được mắc tiếp nối chỉ “cộng” cùng nhau và điều này cũng đúng với điện cảm. Những cuộn cảm mắc nối liền chỉ đơn giản và dễ dàng là “thêm vào với nhau” vì chưng số vòng dây có hiệu quả tăng lên, với tổng độ trường đoản cú cảm của mạch L T bằng tổng của tất cả các cuộn cảm trơ thổ địa cộng lại cùng với nhau.

Cuộn cảm vào mạch nối tiếp

*
*
*
*
*
*
*
*

Tóm tắt

Bây giờ họ biết rằng bạn có thể mắc nối liền các cuộn cảm với nhau để tạo thành tổng quý giá điện cảm, L T bằng tổng các giá trị riêng lẻ, bọn chúng cộng lại với nhau, giống như như nối với nhau những điện trở mắc nối tiếp. Tuy nhiên, khi mắc tiếp liền các cuộn cảm cùng với nhau, chúng rất có thể bị ảnh hưởng bởi độ trường đoản cú cảm lẫn nhau.

Các cuộn cảm tiếp liền nối tiếp lẫn nhau được phân một số loại là “hỗ trợ” hoặc “đối nghịch” với tổng độ từ bỏ cảm tùy nằm trong vào việc các cuộn dây được ghép tích điểm (theo cùng chiều) hoặc được ghép vi không nên (theo chiều ngược lại).

Trong hướng dẫn tiếp theo về Cuộn cảm, chúng ta sẽ thấy rằng vị trí của các cuộn dây khi liên kết với nhau Cuộn cảm trong song song cũng ảnh hưởng đến tổng điện cảm, L T của mạch.