Những từ bỏ ta thường bắt gặp trong giờ Anh như and, after, before, as soon as, .... Kết nối các câu, những cụm trường đoản cú và các mệnh đề với nhau. Đó chính là liên từ. Nội dung bài viết này đã giúp chúng ta có được ánh nhìn tổng quan tiền về liên từ bỏ và áp dụng nó 1 cách hợp lý.


Ngữ Pháp trọng điểm | Unit 7: Conjuntions - Liên trường đoản cú | Anh Ngữ Ms Hoa

*

I. Liên trường đoản cú là gì?

Liên từ (Conjunction): là hầu hết từ ngữ có chức năng dùng để liên kết những cụm từ, những câu và những đoạn văn.

Những trường đoản cú ta thường trông thấy trong tiếng Anh như and, after, before, as soon as, .... Kết nối những câu, các cụm từ bỏ và các mệnh đề cùng với nhau.

Bài viết này đã giúp chúng ta có được tầm nhìn tổng quan về liên trường đoản cú và sử dụng nó một cách hợp lý.

II.Các loại liên từ trong tiếng Anh 

 

Liên trường đoản cú kết hợp

 

What vì you want to bởi this weekend?

And

(dùng nhằm thêm hoặc bổ sung cập nhật vào một sản phẩm khác)

Hm.. We can go khổng lồ the park and play badminton.

But

 (dùng để biểu đạt sự đối lập)

That’s great! But I’m afraid it will rain.

Or

 (dùng để trình bày thêm một chọn lựa khác)

Or we can go to lớn the cinema, what do you think?

So

(dùng để nói về công dụng của một hành vi nào đó)

Yeah, I’d love that! I will try to lớn have dinner earlier, so I can come to lớn pick you up at 7 o’clock.

 

OK, I’ll see you then.

Liên tự tương quan

 

Hey, vị you watch “American Idol”?

 

Yes, I do. I love the show. Who vì think is the winner of this year?

eitheror 

(hoặc đặc điểm này hoặc cái kia)

Either Ella or Ron will win, their voices are so strong.

neither … nor …  

(không đặc điểm này cũng không mẫu kia)

I don’t think so, although both Ella và Ron have good voices, neither her nor him will be the winner because they don’t make the right choice with their songs.

both … and …

(cả tính năng này lẫn cái kia)

not only … but also …

(không những chiếc này ngoài ra cái kia)

However, they not only sing well but they also have a lot of fans. I’m sure they will win.

 

Let’s wait & see.

Liên từ bỏ phụ thuộc

 

- I have just read an amazing book named “The door to lớn the future.”

- Oh, tell me about it.

after / before / when / while / until

(dùng để biểu đạt quan hệ về thời gian)

There is a very rich man, he met an ugly & poor girl one day.After that they talked to each other a lot.Although everybody doesn’t lượt thích her because of her appearance, he fell in love with her beautiful soul. People say she was only with him because she wanted his money. That’s why whenever he met other people, he always told them how amazing she was in case they said any bad things that could hurt her.

although / even though / despite / in spite of

(dùng để diễn đạt quyết trung khu của em khi thao tác làm việc gì đó, hoặc để diễn đạt hai hành động trái ngược nhau. Chú ý: although / even though + S + V + O, nhưng despite / in spite of + Noun.)

because / since / because of

(dùng để nói về nguyên nhân của một hành động nào đó. Chú ý: because / since + S + V + O, nhưng because of + Noun.)

so that / in order that

(dùng để diễn tả mục đích của một hành vi nào đó)

in case

(dùng để biểu đạt giả định về một hành vi nào đó)

 

- Wow, how romantic!

- Yeah, the ending was surprising. You should read it!

- I will go to lớn the bookstore và buy it tonight. Thanks.

 

 

Ngoài những loại trên, còn 1 một số loại liên trường đoản cú được hotline là Liên từ cân xứng (Subordinating Conjunctions) sau hầu hết liên từ bỏ này là một trong mệnh đề.

III. Cách áp dụng liên trường đoản cú trong giờ Anh

 

#1. Mô tả thời gian

While:  she was eating while her husband was fixing his carWhen:  when you develop products, it is important khổng lồ conduct a market researchSince:  he has served this company since he graduated Before: Before you leave the office, remember khổng lồ turn off all the lightsAfter: After he returned lớn the office, he got a private phone callAs soon as: As soon as I come home, please let her know

#2. Mô tả lý doBecause: Because it was submitted late, the report was returnedSince: Since you left him, he is now addicted khổng lồ wineAs: The economy added 10,000 jobs in the second quarter as stronger domestic demands encouraged companies to lớn hire more workers

#3. Diễn tả sự nhượng bộAlthough/ though/even he is inexperienced, he is still appreciated by the whole staff

#4. Diễn đạt điều kiệnIf/once: If you want to see him, hotline me any timeUnless: Unless he calls, I will leave right awayAs long as (miễn là): He agrees lớn take the job as long as the salary is highProvided that/ providing: I will lend him money provided that he pays me on time

#5. Diễn tả mục đíchShe buys a lovely doll so that/in order that her daughter can play with it at home

#6. Diễn tả sự đối lậpWhile/whereas: she keeps spending much money while her parents try to lớn earn one single penny.

 

Liên từ là một từ một số loại được xuất hiện tương đối nhiều trong tiếng Anh, nó đóng trách nhiệp vai trò rất quan trọng đặc biệt trong câu cùng là mong nối giữa các vế vào câu, câu trước cùng với câu sau. Trong cả trong bài bác thi TOEIC, liên tự cũng lộ diện rất nhiều, những em nhớ chú ý để tránh bẫy trong đề thi nhé !Trên đó là một số điểm đặc trưng về liên tự được tổng thích hợp và share bởi Anh Ngữ Ms Hoa. Nếu có thắc mắc gì, các bạn cũng có thể viết vướng mắc ở dưới. Tôi sẽ lời giải sớm nhất.

--------------------------------------------------------------------

Một số chủ điểm ngữ pháp hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm:

>> Giới trường đoản cú trong giờ Anh và giải pháp sử dụng

>> Các thì trong giờ Anh

Chúng ta đã hoàn thành bài học Liên từ, thuộc nhau chuyển hẳn sang bài tiếp theo: Mệnh đề quan liêu Hệ