Trang thư xanh anh lén trao em viết bằng mực tím tím bông hoa cà, mà ngày xưa em thường hằng mong ước ngày thích hợp hôn anh kết hoa để tặng kèm em.Đêm năm xưa bao gồm gió heo may, gió nghịch trên tóc ngủ say bên lưng đèo,trả lại em tuyến phố tình năm cũ, đường tình ơi ta với ta 1 mình thôi.Nếu năm xưa, năm xưa em lỗi hẹn cùng mình chớ quen nhauthì dang dở dở dang có đâu nhiều.Kỷ niệm xưa, kỷ niệm bi quan biết mấy, thà quên đi như bọn họ chưa hề quen thuộc
Trang thư xanh anh lén trao em viết bởi mực tím tím cành hoa cà, mà thời trước em hay hằng ao ước ngày hòa hợp hôn anh kết hoa để tặng kèm em.Đêm năm xưa gồm gió heo may, gió chơi trên tóc ngủ say bên sống lưng đèo,trả lại em con đường tình năm cũ, con đường tình ơi ta cùng với ta một mình thôi.Nếu năm xưa, năm xưa em lỗi hẹn với mình chớ quen nhauthì dang dở dở dang tất cả đâu nhiều.Kỷ niệm xưa, kỷ niệm bi đát biết mấy, thà gạt bỏ như họ chưa hề quen

*Liên Khúc Chiều Mưa 4

Như Quỳnh ft bạo phổi Đình

*
1.204.145


http://musicmd1fr.lgvanquatet.com.net/bucket-image-lgvanquatet.com/images/singer/20120119/WYzRtJLMcxBaVds4wdux5d561e4b0ef7e.jpg

fan Đi quanh đó Phố

Như Quỳnh

*
694.285


http://musicmd1fr.lgvanquatet.com.net/bucket-image-lgvanquatet.com/images/singer/20120119/WYzRtJLMcxBaVds4wdux5d561e4b0ef7e.jpg
http://musicmd1fr.lgvanquatet.com.net/bucket-image-lgvanquatet.com/images/singer/20140609/R56Td2T8e5ymLXEdW7Fw59898ae9ea72f.jpg
http://musicmd1fr.lgvanquatet.com.net/bucket-image-lgvanquatet.com/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg
http://musicmd1fr.lgvanquatet.com.net/bucket-image-lgvanquatet.com/images/singer/20210219/47a50XMm9p4cwbcQFHU2602f65bfd0f16.jpg
http://musicmd1fr.lgvanquatet.com.net/bucket-image-lgvanquatet.com/images/singer/20140401/wdW1niDel2gg7hW2vQtN62ea1690bb5a1.png
http://musicmd1fr.lgvanquatet.com.net/bucket-image-lgvanquatet.com/images/singer/20140401/wdW1niDel2gg7hW2vQtN62ea1690bb5a1.png
http://musicmd1fr.lgvanquatet.com.net/bucket-image-lgvanquatet.com/images/singer/20210219/47a50XMm9p4cwbcQFHU2602f65bfd0f16.jpg
http://musicmd1fr.lgvanquatet.com.net/bucket-image-lgvanquatet.com/images/singer/20201229/3fryWgMOWOu0RmUF5Lse5feaafdfb3ecf.jpg
http://musicmd1fr.lgvanquatet.com.net/bucket-image-lgvanquatet.com/images/singer/20120119/9uMy7DDhAfjkEyJnnMqr62e8c3770325e.jpg