Thời Xuân Thu bắt đầu trường đoản cú đời Chu Bình Vương tới cuối đời Chu Uy Liệt Vương. Đây là thời kỳ tan rã xã hội nô lệ, là thời kỳ biến hóa vĩ đại. Hôm nay cũng là thời kỳ sở hữu thai xóm hội phong kiến, vương vãi thất nhà Chu suy vong dần.

Thời này, vương triều sau khoản thời gian trải qua sự thống trị của phòng Hạ, Thương, Tây Chu. Cần chia ra hàng trăm nước chư hầu, họ tranh nhau xưng bá, dự phòng lẫn nhau, cuộc chiến tranh liên miên, mâu thuẫn trong nội bộ những nước chư hầu diễn ra gay gắt, khởi nghĩa, quân lính liên tiếp nổ ra, chống chọi giữa gia thế mới cũ vô cùng mãnh liệt, làng mạc hội dao động rõ rệt.

Thời Xuân Thu bao gồm các nước chư hầu lớn như: Sở, Ngô, Yên, Tấn, Tần, Tề, Lỗ, Trần, Sái, Tào, Tống, Hoạt, Việt, Trịnh

*


Có thuyết nói vấp ngã Bá thời Xuân Thu là Tề trả Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương. Tất cả một thuyết khác nói Ngũ Bá là những người: Tề trả Công, Tấn Văn Công, Sở Trang Vương, Ngô Vương, Việt vương 1. Tề hoàn công Tên ông ta là: <…>


Chu Định Vương tên thật là Cơ Giới, là nhỏ của Chu Nguyên Vương. Kế vị sau khi Nguyên vương vãi chết. Trị vị 28 năm, gầy chết, mai táng ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: (? TCN – 441 TCN) * vào năm 453 TCN, thời gian Cơ Giới trị vì, 3 <…>


Chu Kính Vương tên thật là Cơ Cái. Nhỏ thứ của Chu Cảnh Vương, em trai của Chu Điếu Vương, kế vị sau khi Điếu vương vãi chết, trị vày 44 năm, mắc bệnh chết, chôn cất ở Tam Nhâm Lăng (nay trực thuộc phía đông nam thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam). Năm sinh, năm <…>


Chu vương Tử tên thật là Cơ Triều. Chu Cảnh vương vãi sủng ái nhỏ cả của bà xã lẽ là Cơ Triều, sau khi Cảnh vương chết, Chu Điếu vương lên kế vị, Cơ Triều đã có tác dụng loạn. Điếu vương vãi chết, Kính vương vãi kế vị. Cơ Triều lại đuổi Kính Vương, tự bản thân lên ngôi. Sau <…>


Chu Điếu Vương thương hiệu thật là Cơ Mãnh, là bé thứ tía của bà xã cả Chu Cảnh Vương, kế vị sau khoản thời gian Cảnh vương chết. Trị vì chưng 6 mon thì nhỏ chết, mai táng nơi đâu không rõ. Phái mạnh sinh, năm mất: ? TCN – 520 TCN Thời Cảnh vương vãi trị vì, anh trưởng của <…>


Chu Cảnh Vương tên thật là Cơ Quý. Ông là con thứ hai của Chu Linh Vương. Kế vị sau khoản thời gian Linh vương chết. Trị vì 25 năm, bị nhỏ chết, chôn cất ở Địch Tuyền (nay thuộc thành phố Lạc Dương thức giấc Hà Nam). Năm sinh, năm mất: ? TCN – 520 TCN Cơ <…>


Chu Linh Vương thương hiệu thật là Cơ tiết Tâm con của Chu Giản Vương, kế vị sau khi Giản vương chết. Vì thương con bé dại chết yểu nên khổ cực mà chết, chôn cất ở núi Chu (nay là núi tía Đình nước Tây Nam thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam), một chuyện khác <…>


Chu Giản Vương tên thật là Cơ Di, là nhỏ của Chu Định Vương, kế vị sau khoản thời gian Định vương vãi chết. Trị bởi 14 năm, bị ốm chết, mai táng nơi đâu không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 572 TCN * thời dịp Di trị vì, triều Chu không phát sinh chuyện <…>


Chu khuông Vương thương hiệu thật là Cơ Ban, là bé của Chu Khoảnh Vương, kế vị sau khi Khoảnh vương vãi chết, trị vị được 6 năm, bị bệnh chết, mai táng ở đâu không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 607 TCN * thời cơ Ban trị bởi triều Chu không tạo nên <…>


Chu Khoảnh Vương thương hiệu thật là Cơ Nhậm Cự, là nhỏ của Chu Tương Vương, kế vị sau thời điểm Tương vương chết. Trị bởi 6 năm, bị bệnh chết, mai táng chỗ nào không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 613 TCN * lúc Cơ Nhậm Cự lên kế vị, nền tài chủ yếu <…>


lgvanquatet.com đang trong quy trình xây dựng. Nếu tất cả sai sót rất ý muốn mọi bạn thông cảm với góp ý cho chúng tôi.