Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

edge
*

edge /edʤ/ danh từ lưỡi, cạnh sắc đẹp (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn sách...) đỉnh, sinh sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) chứng trạng nguy khốn; dịp gay go, thời gian lao đaoto be on edge bực mình dễ cáuto have the edge on somebody: (từ lóng) ở ráng lợi hơn aito phối someone"s teeth on edge khiến cho ai bực mình; khiến cho ai sợi người; tạo nên ai khiếp tởmto take the edge off one"s appetite tạo cho ăn mất ngon làm cho đỡ đóito take the edge off someone"s argument khiến cho lý lẽ của ai mất sắc cạnh ngoại đụng từ mài sắc, giũa sắt viền (áo...); có tác dụng bờ cho, có tác dụng gờ cho, có tác dụng cạnh cho xen (cái gì, câu...) vào, len (mình...) vào; dịch dần vàoto edge one"s way into a job: len lỏi vào một công việc gì nội hễ từ đi né lên, lách lênto edge away rảnh rỗi dịch xa ra (hàng hải) ra đi rato edge off mài mỏng tanh (lưỡi dao...) (như) lớn edge awayto edge on thúc đẩy, thúc giục
danh từ o gờ, rìa, đường viền; size (bản đồ); sống (núi) động từ o mài sắc § dividing edge : rìa phân chia, giới hạn phân chia § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa quanh đó thềm lục địa, gờ thềm lục địa § straight edge : thước chữ T, êke kép § stratigraphic đứng đầu edge : giới hạn trên của địa tầng § edge lease : vùng đất rìa Vùng đất có dầu khí ở ranh ma giới một mỏ Chỗ tiếp xúc dầu/nước hoặc khí/nước nằm ở dưới khoảng đất này § edge player : người thử khoan vùng rìa Người hoặc công ty gánh nhận vùng đất với khoan giếng quanh vùng rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu các điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon bên trên mặt đất, hình thành vị vi thấm rỉ ở bên trên chỗ tiếp xúc dầu/nước trên bể chứa dưới đất § edge water : nước rìa Nước tự do tất cả ở biển vỉa chứa dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một cấu tạo hoặc nhãi nhép giới ngoài của một vỉa sản xuất Giếng ven rìa gọi là giếng biên mỏ thường gần chỗ tiếp xúc dầu/nước
*

*

*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. đứng top the đứng đầu edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the bản đồ and didn"t know which way khổng lồ go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREP. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The car rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive | slight | decided

VERB + EDGE give sb/sth | gain, have to gain a competitive edge over rival suppliers

PREP. ~ over The intensive training she had done gave her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: On the edge of là gì

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive advantage

he had an edge on the competition

v.

Xem thêm: Hình Xăm Cá Chép Của Lâm Chấn Khang, Phim Hành Động 2017 Mỹ Nữ Xăm Mình Tattoo Girl

provide with an edge

edge a blade


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for Enhanced Data Rates for Global Evolution or Enhanced Data Rates for GSM & TDMA Evolution. A third-generation enhancement lớn the Global System for di động Communications (GSM) wireless service, which allows data, multimedia services, & applications to be delivered on broadband at rates up lớn 384 Kbps.

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In graphics, a border joining two polygons. 2. In data structures, a liên kết between two nodes on a tree or graph. See also graph, node (definition 3), tree.

English Synonym và Antonym Dictionary

edges|edged|edgingsyn.: border bound fringe