Ngành xây đắp tiếng Anh là gì – Tổng hợp từ vựng giờ đồng hồ anh siêng ngành xây dựng

câu hỏi học và tò mò các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành thông qua các tài liệu tiếng anh là vấn đề hết sức yêu cầu thiết.
*

Ngành xây dừng tiếng Anh hotline là gì

Ngành thành lập tiếng Anh là gì

Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành xây dựng

Kiến trúc giờ đồng hồ Anh là gì 

Kiến trúc giờ đồng hồ Anh là Architecture

Thuộc về kiến trúc tiếng Anh là gì

Thuộc về phong cách xây dựng tiếng Anh là Architectural

Công trường xây đắp tiếng Anh là gì

Công trường xây dựng tiếng Anh là Building site

Nhà thầu giờ đồng hồ Anh là gì

Nhà thầu giờ đồng hồ Anh là Contractor

Kỹ sư xây dựng dân dụng tiếng Anh là gì

Kỹ sư xây dựng dân dụng tiếng Anh là Civil engineer

Kỹ sư xây dựng tiếng Anh là gì

Kỹ sư gây ra tiếng Anh là Construction engineer

Đội tạo ra tiếng Anh là gì

Đội phát hành tiếng Anh là Construction group

Tư vấn desgin tiếng Anh là gì

Tư vấn thành lập tiếng Anh là Consultant

Tầng bết tiếng Anh là gì

tầng trệt tiếng Anh là Ground floor

Thiết bị xây dựng tiếng Anh là gì

Thiết bị xây cất tiếng Anh là Heavy equipment

Trang trí thiết kế bên trong tiếng Anh là gì

Trang trí nội thất tiếng Anh là Interior decoration

Thanh đứng khuôn cửa tiếng Anh là gì

Thanh đứng khuôn cửa tiếng Anh là Jamb

Gióng ngang sinh sống giàn giáo giờ đồng hồ Anh là gì

Gióng ngang sống giàn giáo giờ đồng hồ Anh là Ledger

Chủ đầu tư chi tiêu tiếng Anh là gì

Chủ đầu tư tiếng Anh là Owner

Đại diện chủ chi tiêu tiếng Anh là gì

Đại diện chủ đầu tư chi tiêu tiếng Anh là Owner’s representative

Nguồn điện tiếng Anh là gì

Nguồn năng lượng điện tiếng Anh là Power

Hệ thống cấp cho nước giờ đồng hồ Anh là gì

khối hệ thống cấp nước giờ đồng hồ Anh là Plumbing system

Thanh giàn giáo giờ Anh là gì

Thanh giàn giáo giờ đồng hồ Anh là Putlog (putlock)

Xưởng với thiết bị giờ Anh là gì

Xưởng cùng thiết bị giờ đồng hồ Anh là Plants và equipment

Thợ hồ tiếng Anh là gì

Thợ hồ nước tiếng Anh là Plasterer

Thợ đường nước tiếng Anh là gì

thợ đường nước tiếng Anh là Plumber

Nhân viên ở công trường thi công tiếng Anh là gì

Nhân viên ở công trường tiếng Anh là People on site

Kỹ sư đảm bảo chất lượng giờ Anh là gì

Kỹ sư bảo đảm chất lượng tiếng Anh là unique engineer 

Dự toán viên tiếng Anh là gì

Dự toán viên giờ đồng hồ Anh là Quantity surveyor

Khoan đất tiếng Anh là gì

Khoan khu đất tiếng Anh là Soil boring

Thuộc về kết cấu tiếng Anh là gì

Thuộc về kết cấu tiếng Anh là Structural

Hệ thống ống cống giờ Anh là gì

Hệ thống ống cống giờ Anh là Sewerage

Ống cống giờ đồng hồ Anh là gì

Ống cống giờ Anh là Sewer

Nước thải trong cống tiếng Anh là gì

Nước thải vào cống giờ Anh là Sewage

Thăm dò địa hóa học tiếng Anh là gì

Thăm dò địa hóa học tiếng Anh là Soil investigation

Giàn giáo phối hợp tiếng Anh là gì

Giàn giáo phối hợp tiếng Anh là Scaffolding joint with

Cọc giàn giáo giờ Anh là gì

Cọc giàn giáo giờ Anh là Scaffold pole (scaffold standard)

Giám giáp tiếng Anh là gì

Giám gần cạnh tiếng Anh là Supervisor

Kỹ sư công trường tiếng Anh là gì

Kỹ sư công trường tiếng Anh là Site engineer

Kỹ sư kết cấu tiếng Anh là gì

kỹ sư kết cấu giờ đồng hồ Anh là Structural engineer

Kỹ sư cấp nước giờ Anh là gì

Kỹ sư cấp cho nước giờ đồng hồ Anh là Sanitary engineer:

Kỹ sư địa hóa học tiếng Anh là gì

Kỹ sư địa chất tiếng Anh là Soil engineer

Khảo liền kề viên giờ đồng hồ Anh là gì

Khảo cạnh bên viên giờ đồng hồ Anh là Surveyor

Bài viết sẽ tổng hợp đông đảo thuật ngữ, từ bỏ vựng giờ Anh chăm ngành xây dựng cho những bạn. Hy vọng có thể giúp bạn bổ sung cập nhật thêm những từ vựng chuyên ngành xây dựng ship hàng cho công việc, học tập hành..