Lễ viếng, Lễ truy tìm điệu, Lễ chôn cất Đại tướng mạo Phùng quang đãng Thanh vẫn được thông tin sau.Đại tướng mạo Phùng quang quẻ Thanh (1949 - 2021)


Ông là Ủy viên tw Đảng khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ bao gồm trị khóa X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII. Ông được thăng quân hàm Đại tướng tháng 7-2007.

Đại tướng tá Phùng quang quẻ Thanh là vị tướng trưởng thành và cứng cáp qua chiến đấu. Cuộc sống binh nghiệp của ông là 1 tấm gương sáng về ý thức chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên.

Tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần sản phẩm công nghệ X của Đảng (2006), ông được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng, được trung ương bầu vào Bộ chính trị với phân công làm Phó túng thiếu thư Đảng ủy quân sự Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng.


Tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần lắp thêm XI của Đảng (2011), ông liên tiếp được thai vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được trung ương bầu vào Bộ thiết yếu trị với phân công có tác dụng Phó bí thư Quân ủy Trung ương. Trên Kỳ họp trước tiên Quốc hội khóa XIII, Đại tướng Phùng quang Thanh được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 4-2016, tại Kỳ họp máy 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn, chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng.

Với những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự vạc triển, trưởng thành của Quân đội, Đại tướng mạo Phùng quang quẻ Thanh được Đảng, công ty nước phong tặng hero Lực lượng vũ trang quần chúng. # và nhiều danh hiệu cừ khôi khác…


Ông Phùng quang đãng Thanh sinh 1949, quê Hà Nội, là Ủy viên tw Đảng khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII.

7-1967 - 7-1970: Đảng viên, chiến sỹ, Tiểu nhóm phó, Tiểu team trưởng, tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

8-1970 - 10-1971: chi ủy viên, thiếu hụt úy, Trung team phó, Trung đội trưởng, Đại team phó rồi Đại đội trưởng Đại team 9 trực thuộc Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

10-1971 – 6-1972: học viên ngôi trường Sỹ quan lục quân 1.

7-1972 - 12-1976: tiểu đoàn phó, Tiểu trưởng đoàn Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 B, kế tiếp là học tập viên huấn luyện và đào tạo tại học viện Quân sự.

12-1976 - 4-1979: tham mưu trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, tiếp đến là học viên văn hóa tại Trường văn hóa truyền thống Quân đoàn 1.

5-1979 - 9-1979: Phó Trung trưởng đoàn Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

10-1979 - 12-1982: Trung trưởng đoàn Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

1-1983 - 12-1983: học viên học viện thực hành Liên Xô.

12-1983 - 8-1986: Phó Sư đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng Sư đoàn 390, binh đoàn 1. Kế tiếp là học viên học tập tiếng Nga trên Trường Đại học tập Ngoại ngữ quân sự và học viện Quân sự cao cấp khóa VIII.

9-1986 - 7-1988: Đảng ủy viên, Phó túng thư Đảng ủy rồi phụ trách Sư đoàn 390, tiếp nối là Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390, quân đoàn 1.

8-1988 - 7-1989: Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, quân đoàn 1, kế tiếp học tiếng Nga tại học viện Kỹ thuật quân sự.

8-1989 - 1-1991: học tập viên học viện chuyên nghành Vôrôsilốp, cỗ Tổng tư vấn Liên Xô, sau đó là học viên tại học viện Quân sự cao cấp.

2-1991 - 8-1991: Đại tá, tư vấn trưởng binh đoàn 1.

9-1991 - 8-1993: Đại tá, Sư trưởng đoàn Sư đoàn 312, binh đoàn 1.

9-1993 - 1-1998: thiếu tướng, túng thư Đảng ủy, Phó viên trưởng rồi viên trưởng viên Tác chiến - cỗ Tổng tham mưu, tiếp nối học thiết yếu trị thời thượng tại học viện Chính trị - Quân sự.

2-1998 - 5-2001: thiếu hụt tướng rồi Trung tướng, Phó túng bấn thư Đảng ủy, tư lệnh Quân khu vực 1. Trên Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần lắp thêm IX của Đảng được bầu vào Ban chấp hành tw Đảng.

6-2001 - 4-2006: Ủy viên trung ương Đảng, Trung tướng tá rồi Thượng tướng, lắp thêm trưởng cỗ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XI.

Từ 4-2006: tại Đại hội đại biểu vn lần X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng, được tw bầu vào Bộ bao gồm trị và phân công làm cho Phó túng thư Đảng ủy quân sự Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Tháng 7-2007: Ủy viên Bộ thiết yếu trị, Đại tướng, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng.

Tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần XI của Đảng (1-2011) được thai vào Ban chấp hành trung ương Đảng, được tw bầu vào Bộ bao gồm trị, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp đầu tiên Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng.

Tháng 4-2016, tại Kỳ họp thiết bị 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn, chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Quốc phòng.