Chu vi hình bình hành được tính bởi tổng độ dài những đường bảo phủ hình, cũng đó là đường bao bọc toàn cỗ diện tích, bằng gấp đôi tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ.

Nói giải pháp khác, chu vi hình bình hành là tổng độ lâu năm của 4 cạnh. Công thức ví dụ như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

C là chu vi hình bình hànha cùng b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành

Ví dụ: cho 1 hình bình hành ABCD có hai cạnh a với b lần lượt là 5 centimet và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bởi bao nhiêu?

Áp dụng phương pháp tính chu vi hình bình hành ta có:

C = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm

b. Phương pháp tính diện tích hình bình hành

- diện tích s hình bình hành được đo bởi độ mập của mặt phẳng hình, là phần phương diện phẳng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy của hình bình hành.

- diện tích s hình bình hành được tính theo công thức bằng tích của cạnh lòng nhân cùng với chiều cao.

SABCD = a.h

Trong đó:

S là diện tích s hình bình hành.a là cạnh đáy của hình bình hành.h là chiều cao, nối tự đỉnh tới lòng của một hình bình hành.

Ví dụ: Có một hình bình hành gồm chiều nhiều năm cạnh đáy CD = 8cm và độ cao nối tự đỉnh A xuống cạnh CD lâu năm 5cm. Hỏi diện tích của hình bình hành ABCD bởi bao nhiêu?

Theo phương pháp tính diện tích s hình bình hành, ta áp dụng vào để tính diện tích s hình bình hành như sau:

Có chiều dài cạnh lòng CD (a) bằng 8 cm và độ cao nối trường đoản cú đỉnh xuống cạnh đáy bằng 5 cm. Suy ra ta bao gồm cách tính diện tích hình bình hành:

S (ABCD) = a x h = 8 x 5 = 40 cm2

*
quy tắc hình bình hành là gì? công thức và ứng dụng" width="504">Hình bình hành

Sau đây, mời độc giả cùng cùng với Top giải thuật tìm hiểu chi tiết hơn về hình bình hành.

1. Khái niệm hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác mà có 2 cặp cạnh đối tuy vậy song cùng nhau hoặc 1 cặp cạnh đối song song và bởi nhau. Vào hình bình hành có 2 góc đối bởi nhau; 2 đường chéo sẽ giảm nhau trên trung điểm của hình. Dễ nhớ hơn rất có thể hiểu hình bình hành là một trong trường hợp đặc biệt của hình thang.

2. đặc thù của hình bình hành


Những đặc thù đặc trưng của hình bình hành:

- các cạnh đối của hình bình hành luôn song tuy nhiên và bằng nhau, các cạnh gần cạnh không trên thành góc vuông.

- Các góc đối của hình bình hành bởi nhau.

- Hình bình hành gồm hai đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường.

***Lưu ý: Hình bình hành là là 1 trong trường hợp đặc biệt của hình thang.

3. Vết hiệu nhận biết hình bình hành

Trong thừa trình tìm hiểu công thức tính diện tích s hình bình hành, các bạn cũng đề xuất ghi nhớ đông đảo dấu hiệu nhận ra của hình bình hành như sau:

- Trong hình học tứ giác mà lại có các cạnh đối tuy vậy song được hotline là hình bình hành.

- Trong hình học tập tứ giác nhưng có những cạnh đối đều bằng nhau được call là hình bình hành.

- Trong hình học tập tứ giác mà có hai cạnh đối song song và đều nhau được hotline là hình bình hành.

- Trong hình học tập tứ giác mà có những góc đối đều bằng nhau được call là hình bình hành.

- Trong hình học tập tứ giác mà tất cả hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm mỗi con đường được gọi là hình bình hành.

- Trong hình học tứ giác mà tất cả hai cạnh đáy đều nhau được call là hình bình hành.

4. Cách tính chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành được tính bởi tổng độ dài những đường bao quanh hình, cũng chính là đường bảo phủ toàn bộ diện tích, bằng gấp đôi tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ.

Nói giải pháp khác, chu vi hình bình hành là tổng độ nhiều năm của 4 cạnh. Công thức rõ ràng như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

C là chu vi hình bình hànha với b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành

5. Giải pháp tính diện tích hình bình hành


- Diện tích hình bình hành được đo bằng độ khủng của mặt phẳng hình, là phần phương diện phẳng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy của hình bình hành.

- Diện tích hình bình hành được xem theo cách làm bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

SABCD = a.h

- Trong đó:

S là diện tích s hình bình hành.a là cạnh đáy của hình bình hành.h là chiều cao, nối trường đoản cú đỉnh tới đáy của một hình bình hành.

6. Bài tập vận dụng tính chu vi và ăn mặc tích của hình bình hành

Bài tập 1:

Cho hình bình hành ABCD có độ cao hạ xuống cạnh CD là 5, chiều lâu năm CD là 15, hãy tính diện tích hình bình hành ABCD

Bài giải:

S (ABCD) = 5 x 15 = 75 cm2

Bài tập 2:

Mảnh đất hình bình hành có cạnh đáy là 47m, mở rộng mảnh đất bằng cách tăng các cạnh đáy của hình bình hành này thêm 7m thì được mảnh đất nền hình bình hành new có diện tích hơn diện tích s mảnh đất ban đầu là 189m2. Hãy tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích s tăng thêm chính là diện tích hình bình hành có cạnh lòng 7m và độ cao là độ cao của mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao mảnh đất là: 189 : 7 = 27 (m)

Diện tích mảnh đất hình bình hành ban sơ là: 27 x 47 = 1269 (m2)

Bài tập 3:

Cho hình bình hành tất cả chu vi là 480cm, gồm độ nhiều năm cạnh đáy gấp 5 lần cạnh kia với gấp 8 lần chiều cao. Tính diện tích s hình bình hành

Bài giải:

- Ta có nửa chu vi hình bình hành là: 480 : 2 = 240 (cm)

- trường hợp như coi cạnh cơ là 1 phần thì cạnh đáy đó là 5 phần như vậy.

Tính được chiều cao của hình bình hành là: 200 : 8 = 25 (cm)

Diện tích của hình bình hành là: 200 x 25 = 5000 (cm2)

Bài tập 4:

Cho hình bình hành tất cả chu vi là 364cm và độ nhiều năm cạnh đáy gấp 6 lần cạnh kia; gấp 2 lần chiều cao. Hãy tính diện tích hình bình hành đó

Bài giải:

Nửa chu vi hình bình hành là: 364 : 2 = 182 (cm)

Cạnh lòng gấp 6 lần cạnh kia phải nửa chu vi đang gấp 7 lần cạnh kia.

Cạnh lòng hình bình hành là: 182 : 7 x 6 = 156 (cm)

Chiều cao hình bình hành là: 156 : 2 = 78 (cm)

Diện tích hình bình hành là: 156 x 78 = 12168 (cm2)

Bài tập 5:

Một hình bình hành tất cả cạnh lòng là 71cm. Fan ta thu thanh mảnh hình bình hành đó bằng cách giảm các cạnh lòng của hình bình hành đi 19 cm được hình bình hành mới có diện tích nhỏ dại hơn diện tích s hình bình hành thuở đầu là 665cm2. Tính diện tích hình bình hành ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích giảm đi chính là diện tích hình bình hành bao gồm cạnh đáy là 19m và chiều cao là độ cao mảnh khu đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao hình bình hành là: 665 : 19 = 35 (cm)

Diện tích hình bình hành đó là:

71 x 35 = 2485 (cm2)

7. Những dạng toán điển hình về hình bình hành

Dạng 1: Vận dụng đặc điểm hình bình hành để chứng tỏ tính chất hình học

Phương pháp:

- Sử dụng đặc điểm hình bình hành:

Trong hình bình hành:

- Các cạnh đối bằng nhau

- Các góc đối bằng nhau

- Hai đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của từng đường

Dạng 2: vận dụng dấu hiệu nhận thấy hình bình hành để minh chứng một tứ giác là hình bình hành

Phương pháp:

- Sử dụng tín hiệu nhận biết:

- Tứ giác có những cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành

- Tứ giác có những cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác gồm hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác có những góc đối đều bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác gồm hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của mỗi con đường là hình bình hành.