Với nhiều người mới học tiếng Anh thì responsible là một trong những từ khá khó khăn đọc, khó phát âm, khó nhớ phương pháp viết và cả cạnh tranh nhớ nghĩa, cách sử dụng. Ở nội dung bài viết này, bạn đọc hãy cùng lgvanquatet.com tò mò Responsible đi cùng với giới từ bỏ gì và cách dùng từ này thật đưa ra tiết nhé!


*

1. Responsible là gì?

Responsible là 1 trong tính tự được sử dụng nhiều trong giờ Anh.

Responsible bao gồm hai phiên âm Anh-Anh, Anh-Mỹ thứu tự là: /rɪˈspɒn.sə.bəl/ với /rɪˈspɑːn.sə.bəl/

Responsible gồm nghĩa là: trách nhiệm, chịu trách nhiệm. Ví dụ hơn, responsible được định nghĩa là:

Có các bước hoặc nhiệm vụ làm điều gì đấy hoặc âu yếm ai kia / điều gì đó, vì vậy chúng ta có thể bị đổ lỗi nếu tất cả điều gì đó không ổnCó quyền kiểm soát và quyền hạn đối với một cái gì đấy hoặc một tín đồ nào đó với nghĩa vụ chăm sóc nó, anh ấy hoặc cô ấyLà người tạo ra điều nào đấy xảy ra, đặc biệt là điều nào đó tồi tệCó óc phán đoán xuất sắc và kỹ năng hành động đúng mực và trường đoản cú mình giới thiệu quyết định

2. Responsible đi với giới tự gì?

Responsible đi với 2 giới từ: for, with và to


NHẬP MÃ TLI1TR - GIẢM ngay lập tức 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui tươi nhập tên của doanh nghiệp
Số năng lượng điện thoại của chúng ta không đúng
Địa chỉ email bạn nhập không đúng
Đặt hứa
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng cam kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ contact với các bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để chạm mặt tư vấn viên vui miệng click TẠI ĐÂY.


Ví dụ:

Jane is responsible for redesigning all the slides for the presentation.

Jane chịu trách nhiệm xây đắp lại toàn bộ các slide cho bài thuyết trình.


*

They are not really responsible with money.

Họ không quá sự có trách nhiệm với chi phí bạc.

The Council of Ministers is responsible to lớn the Assembly.

Hội đồng bộ trưởng phụ trách trước Hội đồng.

Popular đi cùng với giới từ bỏ gìBored đi với giới từ gìMade đi với giới từ gì
Harmful đi cùng với giới từ bỏ gìFamous đi cùng với giới từ bỏ gìFamiliar đi cùng với giới trường đoản cú gì
Satisfied đi cùng với giới tự gìWorried đi cùng với giới từ bỏ gìSuccessful đi cùng với giới tự gì

3. Cấu tạo với responsible trong tiếng Anh

Cấu trúc 1: responsible for doing something

Ví dụ:

Due khổng lồ his unconsciousness after drinking too much alcohol, he caused an accident on his way trang chủ and he had to lớn be responsible for it.

Do sự thiếu thốn tỉnh apple của anh ấy sau thời điểm uống rất nhiều rượu, anh ấy đã tạo ra tai nạn trên phố về nhà cùng anh phải phụ trách cho vụ tai nạn đó.

Cấu trúc 2: responsible for somebody/something

Ví dụ:

Even when his parents no longer live with each other under the same roof, each of them keep being responsible for him and his little sister.

Ngay cả khi cha mẹ anh không hề sống với nhau bên dưới một mái nhà, mọi người họ vẫn có nhiệm vụ với anh và em gái nhỏ tuổi của mình.

Effect đi cùng với giới từ bỏ gìPleased đi với giới từ bỏ gìAcquainted đi cùng với giới trường đoản cú gì
Important đi với giới từ bỏ gìJealous đi cùng với giới tự gìExcited đi với giới từ bỏ gì
Interesting đi cùng với giới từ bỏ gìWell known đi cùng với giới trường đoản cú gìFond đi với giới từ gì

Cấu trúc 3: responsible to lớn somebody/something

Ví dụ:

Only our elected representatives, responsible to lớn us, can make these big decisions.

Chỉ những thay mặt được bầu của chúng tôi, chịu trách nhiệm trước chúng tôi, mới rất có thể đưa ra những đưa ra quyết định lớn này.

Cấu trúc 4: hold sb/sth responsible

Ví dụ:

She held him personally responsible everytime a problem arose during the project.

Cô bắt anh buộc phải chịu trách nhiệm cá nhân mỗi khi có vấn đề phát sinh nhìn trong suốt dự án.

Cấu trúc 5: be responsible for your actions

Ví dụ:

That defendant could not be fully responsible for his own actions since he was depressed.

Bị cáo tất yêu chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình vì anh ta bị trầm cảm.

Concern đi với giới từ gìDifferent đi cùng với giới tự gìArrive đi với giới từ bỏ gì
Succeeded đi với giới trường đoản cú gìExperience đi cùng với giới tự gìMade from với made of
Confused đi với giới từ bỏ gìPrevent đi với giới từ gì

4. Những từ/ cụm liên quan đến responsible

Answerable: phụ trách cho một điều nào đó xảy ra

Ví dụ:

Soldiers obeying unjust orders to commit atrocities must be answerable for their own brutal crimes.

Những người lính tuân thủ theo đúng những mệnh lệnh phi nghĩa để sở hữu những hành động tàn bạo hồ hết phải chịu trách nhiệm về tội ác tàn ác của chính họ.

Accountable: có trọng trách (chịu nhiệm vụ về phần nhiều gì họ làm cho và nên đưa ra được tại sao thỏa xứng đáng cho việc đó)

Ví dụ:

He said that he was accountable to lớn only the managing duties.

Anh ấy bảo rằng anh ấy chỉ chịu trách nhiệm so với các trách nhiệm quản lý.

Responsibly: một biện pháp có nhiệm vụ (theo cách cho thấy rằng các bạn có óc phán đoán tốt và tài năng hành động đúng chuẩn và từ mình giới thiệu quyết định)

Ví dụ:

They tried their best lớn manage their land responsibly, with a focus on conservation.

Họ đã nỗ lực hết mức độ để cai quản đất đai của mình một cách tất cả trách nhiệm, tập trung vào bảo tồn.

Responsibility: nhiệm vụ, nhiệm vụ (một cái gì đó đó là các bước hoặc nghĩa vụ của doanh nghiệp để giải quyết)

Ví dụ:

On the first day at high school, my head teacher assigned me khổng lồ have responsibility for collecting teachers’ stuff.

Vào ngày thứ nhất ở trường cấp 3, cô nhà nhiệm của mình đã giao đến tôi trách nhiệm thu dọn đồ vật của giáo viên.

5. Bài tập

Lyly __________ the CEO since she is his new secretary.Dan và John __________ locking the front doors.They __________ writing reports every month.Yesterday, all the people in the office __________ the accident.Who __________ making this mess?I honestly don’t wanna work there due lớn the fact that if I did, I __________ Ms. Chi. She is far strict.To be honest, nobody wishes to lớn __________ what just happened.My neighbors __________ all the noises.Will is the one being directly ___________ the effective running of this branch.Her department _______________ overseeing the councils.In Australia, the prime minister and the Cabinet ____________ the House of Representatives.He _________ me _________ whenever anything went wrong in the project.That girl was praised because she acted __________ that she immediately called the police when she saw the crash.It’s his ____________ lớn make sure of the positive outcome of the project.She has a mental illness và thus cannot be _____ responsible for his actions.Everything will be done lớn bring those __________ justice.Police believe a local gang _________ for the recent burglaries.I would feel ________ if anything happened khổng lồ the kids.The Computer Group Manager ______________ the Head of Computer Development.As a work manager, I had an interesting và _________ job.

Đáp án:

is responsible toare/were/will be… responsible forare/were/will be… responsible forwere responsible foris/was responsible forwould be responsible tobe responsible forare/were responsible forresponsible foris responsible forare responsible toheld – responsibleresponsiblyresponsibilityheldresponsible tois responsibleresponsibleis responsible toresponsible

Vừa rồi là những gì lgvanquatet.com muốn chia sẻ với các bạn đọc về tính từ responsible, đặc biệt là responsible đi với giới từ gì. Hy vọng rằng bài viết sẽ giúp ích được thật những cho vấn đề học giờ đồng hồ Anh của các bạn. Chúc các bạn học tập tốt và mãi yêu mếm tiếng Anh!